Przejdź do treści strony

Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie

Z A P R O S Z E N I E

Gmina Lubsza zaprasza zainteresowane banki obsługą budżetu gminy wraz z rachunkami pomocniczymi oraz rachunkami wszystkich jednostek organizacyjnych gminy do składania stosownych ofert. W składanej ofercie należy wyszczególnić wszystkie koszty związane z obsługą prowadzonych rachunków, wysokość oprocentowania środków na nich zgromadzonych oraz udostępnieniem programu umożliwiającego wykonywanie przelewów elektronicznie. Jednocześnie informujemy, że wszystkie płatności wykonywane przez Gminę Lubsza dotychczas odbywały się elektronicznie, z wyjątkiem przeksięgowań środków na koniec roku, które wynikają z konieczności zerowania sald na rachunkach bankowych lub przekazania odsetek naliczonych na koniec roku od środków na rachunek budżetu.

 W związku z powyższym dotychczas nie były ponoszone koszty związane z obsługą  i prowadzeniem rachunków bankowych.

Podpisanie umowy na obsługę bankową Gminy Lubsza warunkowane jest prowadzeniem punktu kasowego w miejscowości Lubsza oraz nie pobierania prowizji od wszystkich wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki bankowe objęte składana ofertą.

Oferty należy składać do Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza w terminie do 20.11.2016 r.

 

Lubsza 20.09.2016 r.

 Wójt Gminy

 Bogusław Gąsiorowski

Metryczka
 • wytworzono:
  30-09-2016
  przez: Katarzyna Koncewicz - Ciećkiewicz
 • opublikowano:
  30-09-2016 12:48
  przez: Grażyna Lechowska
 • zmodyfikowano:
  30-09-2016 12:50
  przez: Katarzyna Koncewicz - Ciećkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Lubsza
  odwiedzin: 921
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl