Przejdź do treści strony

Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowisko ds. wojskowych i obrony cywilnej

Stanowisko ds. wojskowych i obrony cywilnej

 

1. Przy znakowaniu akt używa się symbolu „WOC”

2.Podstawowy zakres działania obejmuje :

    1)  przygotowywanie  ludności  na  wypadek  wojny  oraz  wykonywanie  innych   zadań  w  ramach  powszechnego  obowiązku obrony, określonych  w  ustawach ,

     2) organizowanie  wykonywania  przez jednostki organizacyjne  Gminy  zadań w  ramach  powszechnego  obowiązku  obrony , w  tym ustalania zadań szczegółowych  oraz  trybu  ich  realizacji,

     3) współdziałanie  w zwalczaniu  klęsk  żywiołowych  i usuwaniu  ich  skutków ,

     4) uwzględnianie postulatów  dotyczących  potrzeb  sił  zbrojnych  i  obrony cywilnej  przekazywanych  przez  organy  wojskowe  upoważnione przez  Ministerstwo  Obrony  Narodowej  lub organy  obrony cywilnej,

   5)  przygotowanie  formacji  obrony  cywilnej  do  prowadzenia  akcji ratowniczej,

   6)  nakładanie  obowiązków  w  ramach  powszechnej  samoobrony  ludności ,

   7) wykonywanie  czynności  wynikających  z  ustawy  o powszechnym obowiązku obrony  RP  oraz  współdziałanie  w  tych  sprawach  z 

       organami wojskowymi:

 - rejestracja przedpoborowych,

- współudział w  przeprowadzeniu poboru,

- współpraca  z  gminami,  jednostkami  wojskowymi,  Wojskową Komendą Uzupełnień i policją w  realizacji  zadań związanych z  obronnością  RP,

  8) koordynowanie akcji  kurierskiej

  9) sporządzanie wniosków reklamacyjnych

  8)  realizowanie zadań  dotyczących  działania  straży  pożarnych

Metryczka
 • opublikowano:
  06-05-2003 08:41
  przez: Katarzyna Koncewicz-Ciećkiewicz
 • zmodyfikowano:
  08-06-2017 10:00
  przez: Katarzyna Koncewicz - Ciećkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Lubsza
  odwiedzin: 1370
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl