Przejdź do treści strony

Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawowy zakres działania obejmuje :

    1) przygotowywanie do wysyłania i przekazywanie korespondencji do Urzędu

        Pocztowego

     2) przynoszenie korespondencji z Urzędu Pocztowego

     3) udzielanie interesantom informacji o sposobie załatwienia sprawy

     4) pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej przy załatwieniu danej

         sprawy

5)obsługa kserokopiarki

6) segregowanie  pism  wg  stanowisk  pracy  i  przekazywanie  Wójtowi  oraz  Sekretarzowi  Gminy  do  dekretacji ,

7)   wpisywanie  przesyłek  wartościowych  do  rejestru  i przekazywanie   za  pokwitowaniem  na  właściwe  stanowisko ,

8)     ewidencjonowanie wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

 
Metryczka
  • opublikowano:
    09-08-2006 14:25
    przez: Stanisława Jackowska
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl