Przejdź do treści strony

Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Do  podstawowego  zakresu  działania  stan.  ds.  księgowości  budżetowej  należy:

1)     opracowywanie  projektu  budżetu,

2)     sporządzanie  okresowych  informacji  o  realizacji  budżetu,

3)     sporządzanie  bilansów  rocznych,

4)     opracowywanie  projektów  uchwał  organów  Gminy  dot.  uchwalenia  i  zmian  w  budżecie ,

5)     kontrola  przestrzegania  dyscypliny  budżetowej,

6)     opracowywanie  dyrektywnych  wskaźników  finansowych  dla  jednostek  organizacyjnych  Gminy,

7)     obsługa  finansowo – księgowa  Urzędu,

8)     sporządzanie  sprawozdań  statystycznych  i  finansowych  w  zakresie  budżetu,

9)     prowadzenie  rachunkowości  i  urządzeń księgowych  w  zakresie  opłaty za  wieczyste  użytkowanie  gruntu , dzierżawy  oraz  sprzedanych nieruchomości,

10)  egzekucja  należności  finansowych – budżetowych,

11) nadzór  i  kontrola  finansowa  w  gminnych  jednostkach  organizacyjnych,

12)  prowadzenie  ksiąg  inwentarzowych  środków  trwałych  i  pozostałych środków  trwałych,

13) planowanie  i  rozliczanie  wydatków na  ubezpieczenia  społeczne,

14)  współpraca  z  Regionalną  Izbą  Obrachunkową oraz  Izbami  i  Urzędami  Skarbowymi.

 


Metryczka
  • opublikowano:
    09-08-2006 14:17
    przez: Stanisława Jackowska
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl