Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian stron

 1. projekt uchwały 31-2019 w spr określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”
  Data modyfikacji: 18-01-2019 10:36
 2. projekt uchwały 32-2019 w spr. zmiany budżetu na rok 2019
  Data modyfikacji: 18-01-2019 10:36
 3. projekt uchwały 30-2019 w spr. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w
  Data modyfikacji: 18-01-2019 10:32
 4. projekt uchwały 29-2019 w spr. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
  Data modyfikacji: 18-01-2019 10:31
 5. projekt uchwały 28-2019 w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności gruntów, stanowiących własność Gminy Lubsza
  Data modyfikacji: 18-01-2019 10:30
 6. projekt uchwały 27-2019 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsza na czas określony dłuższy niż 3 lata
  Data modyfikacji: 18-01-2019 10:29
 7. projekt uchwały 26-2019 w spr wyrażenia zgody a zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsza
  Data modyfikacji: 18-01-2019 10:28
 8. projekt uchwały 25-2019 w spr.przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
  Data modyfikacji: 18-01-2019 10:27
 9. projekt uchwały 24-2019 w spr.wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Lubsza w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” z siedzibą w Gać
  Data modyfikacji: 18-01-2019 10:25
 10. projekt uchwały 23-2019 w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu
  Data modyfikacji: 18-01-2019 10:24
Metryczka
 • wytworzono:
  08-04-2015
  przez: Katarzyna Ciećkiewicz
 • opublikowano:
  08-04-2015 09:23
  przez: Katarzyna Ciećkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Lubsza
  odwiedzin: 5675
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×